Microciments

L’aplicació de microciment suposa una solució fantàstica per a la decoració dels paviments tant d’interior com d’exterior, permetent la seva aplicació sobre qualsevol material sense necessitat de retirar la base existent. El microciment és un revestiment mineral continu. Està formulat a base d'una combinació de polímers, fibres, àrids, ciments blancs d'alta qualitat i additius. Les seves característiques tècniques li atorguen una gran resistència mecànica amb una gran adherència sobre quasi tot tipus de superfícies i tot això amb un espessor de 3 mm aproximadament. Aquest producte és ideal per cobrir superfícies de tota classe com formigó, ciment, rajoles, guix, pladur, metall, plàstic, gres i marbre. Es tracta d'un material molt versàtil que es pot aplicar a sòls, parets, zones d'estar, piscines, banys, cuines i mobles. 

El microciment és utilitzat per decoradors professionals gràcies a la seva versatilitat, textura, acabat i capacitat de combinar amb fusta, vidre i metall, permetent aconseguir resultats molt creatius. 

Alhora, el seu alt grau de personalització (color, acabat, estampat, etc.) converteix el microciment en la solució ideal per a qualsevol espai amb un resultat estètic impecable.

 

  • MICROCIMENT HIPERELÀSTIC

El microciment Hiperelàstic és un revestiment de naturalesa mineral de dos components formulat amb una base cimentícia, àrids seleccionats, additius catalitzadors, colorants inorgànics i resines elastomèriques. Com a element diferenciador aporta un altíssim grau d'elasticitat degut a les resines d'alta tecnologia emprades en la seva formulació. És un producte orientat a ser utilitzat en els paràmetres i ubicacions més exigents.

 

  • MICROCIMENT BASE

El microciment Base és un revestiment de dos components compost d'una base cimentícia, àrids seleccionats, additius catalitzadors, colorants inorgànics i resines sintètiques. Alta resistència mecànica i a la compressió, idoni per a la seva aplicació en la preparació de les superfícies irregulars. 

 

  • MICROCIMENT SUPERFI

El microciment Superfi és un revestiment de dos components d'acabat molt estètic. Formulat a base d'aglomerants hidràulics, resines sintètiques, additius específics i colorants seleccionats. Es barregen amb la resina, component líquid necessari per aconseguir la pasta del microciment. 

 

  • MICROFORMIGÓ MIG

El microformigó Mig, és un revestiment mineral d'alta resistència al trànsit que no necessita producte base, podent-se aplicar totes les mans amb microformigó Mig. Idoni per a la seva aplicació a zones comercials i amb un trànsit elevat. La seva granulometria és molt fina creant com a resultat un acabat molt estètic i avantguardista. 

 

  • MICROCIMENT PORCELLÀNIC

El microciment Porcellànic és un revestiment cimentici bicomponent de 2 a 3 mm d'altes prestacions. Aquest microciment té un acabat llis i de màxima duresa. La seva aplicació pot ser tant a sòls interiors com exteriors. 

 

  • MICROSTONE

El microstone és un revestiment de dos components formulaat amb una base de ciments d'altes prestacions, àrids seleccionats, additus catalitzadors, colorants inorgànics i resines acríliques. La seva característica més rellevant és que combina una alta resistència, amb la possibilitat d'acabar amb una sola mà d'acabat, en comptes de fer servir dues amb el mateix producte. 

 

  • MICROCIMENT ESPECIAL PISCNES

El microciment especial piscines, és un producte d'altes prestacions creat tant per l'exterior com per l'interior de piscines, Spas i zones humides. Grantitza l'estanquitat mantenint l'estètica desitjada. 

 

  • MICROCIMENT ÒXID

El microciment Òxid, és un revestiment bicomponent en estat "pasta" llest per a la seva aplicació, formulat a base d'aglomerants hidràulics, resines sintètiques i additius especials que ofereixen un acabat oxidat amb efecte "acer corten".