Pintura exterior

Com a professionals, ens preocupem de l’estat de la façana abans d’iniciar els treballs de pintura. Els nostres tècnics realitzen un estudi integral sobre l’estat dels paraments per diagnosticar fissures, filtracions, etc., amb la finalitat d’aplicar els productes i materials que s’adaptin millor a les seves característiques i patologies, oferint un millor resultat i garantia.
La neteja dels paraments es du a terme per professionals experts que utilitzaran el tractament que s’ajusti més a les necessitats de la façana (aigua o sorra).